Advies

 

Mensen met een tekort in de zelfredzaamheid kunnen aanspraak maken op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook mensen met een langdurige hulpvraag voor zorg die verder gaat dan het gebruikelijke zorgen voor elkaar binnen een gezin(systeem) hebben recht op deze zorg. Het aanvragen van deze zorg is een behoorlijke papierwinkel en een complex geheel aan regelgeving waar je doorheen moet om in aanmerking te komen voor het juiste budget. Door onze ervaring weten wij welke gegevens er nodig zijn om de zorg te krijgen die jij nodig hebt.

Koru is ketenpartner van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wat wil zeggen dat wij regelmatig geschoold worden op Wlz beleid en van alle wijzigingen op de hoogte gehouden worden. Wij weten daardoor altijd precies voor welke zorg je bij de Wlz terecht kunt en welke gegevens er aangeleverd moeten worden om voor zorg (in natura) of voor financiŽle steun in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) in aanmerking te komen. We kunnen helpen met het doen van een Wlz aanvraag.

Daarnaast kent Koru de WMO wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen wij adviseren welke stappen er ondernomen dienen te worden om voor zorg in het kader van de WMO in aanmerking te komen.

Wij adviseren zowel particulieren als zorginstellingen op het gebied van het aanvragen van budgetten binnen de Wlz en WMO. Desgewenst kunnen wij zorginstellingen een training aanbieden over hoe budgetten aangevraagd dienen te worden.