Coaching

 

New Field Ontological Coaching®

Binnen Koru Kerkrade bieden wij individuele coaching aan. De coaching bestaat uit gesprekken die gemiddeld een uur duren waarin onderwerpen aan de orde komen die de klant als problematisch ervaart in zijn leven. De hoeveelheid sessies hangt af van de vraag en problematiek van de klant. In een coachingsessie maken wij gebruik van de ervaringen die wij in de loop van de jaren hebben opgedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De gesprekken zullen echter met name gebaseerd zijn op het gedachtengoed van New Field Ontological Coaching®/p>

New Field Ontological Coaching® concentreert zich op het hier en nu en op welke resultaten iemand in de toekomst wil bereiken. Ontologie kun je vertalen als “de manier waarop we de wereld ervaren en zien”. Ontologisch coachen concentreert zich op het creëren van een verschuiving (transformatie) in hoe we NU de wereld ervaren en zien. De verschuiving heeft als doel om een andere, meer gewenste ervaring en waarneming in de toekomst te creëren. Ontologisch coachen heeft als doel om een transformatie te creëren in onze manier van zijn.

New Field Ontological Coaching® maakt gebruik van twee basis modellen:

1. O-A-R (Observer/waarnemer – Action/acties – Results/resultaten)
De resultaten in ons leven hebben veel te maken met onze acties of het gebrek aan acties. Om een ander resultaat te creëren kunnen we onze acties veranderen. Dit heeft in sommige gevallen resultaat, maar we maken ook mee dat we onze acties keer op keer aanpassen maar de resultaten min of meer hetzelfde blijven. De vraag die dan opkomt is “waar komen de acties vandaan?” Het model laat zien dat onze acties afhangen of worden bepaald door de manier waarop we de wereld zien en ervaren. Bijvoorbeeld als we ons in een situatie bevinden die we beoordelen als onoplosbaar zijn we niet in staat om met oplossingen te komen. Door met iemand te praten (met iemand die andere ogen of ervaringen heeft, anders gezegd met een andere “observer”) die op een geheel andere wijze naar de situatie kijkt, komen er plotseling wel oplossingen beschikbaar die er eerst niet waren.

Het O-A-R model houdt dus in dat om een ander resultaat te creëren in ons leven we bewust moeten worden van onze eigen “observer”. We moeten de waarnemer die we nu zijn herkennen en de bereidheid hebben om deze ter discussie te stellen. Er moet een bereidheid gecreëerd worden om onze “waarheid” los te laten zodat er iets anders mogelijk wordt en waardoor er ook andere resultaten mogelijk zijn.

2. B-E-L model (Body/lichaam – Emotion/emotie – Language/taal)
De waarnemer die we zijn, oftewel de manier zoals we de wereld ervaren, of anders gezegd ons “zijn”, wordt gevormd door de coherentie tussen lichaam, emotie en taal. De huidige coherentie tussen deze drie, creëert je huidige resultaat. Ontologisch coachen intervenieert op zo’n wijze dat er een verschuiving optreedt in deze huidige coherentie. Coachen via deze techniek houdt dus in dat het creëren van een inzicht (taal) of een zogenaamd ‘Aha-moment’ niet genoeg is. Om een substantiële verandering te creëren zullen alle drie de gebieden aan de orde moeten komen en zal er geoefend moeten worden. Bijvoorbeeld: Je krijgt het inzicht dat je in de buurt van mensen telkens dichtklapt en het hierdoor moeilijk vindt om contact te maken met als resultaat eenzaamheid. Het weten dat je dichtklapt maakt niet automatisch dat je dat nu niet meer doet…. Door specifiek oefeningen te doen kun je het inzicht omzetten in leren. Bijvoorbeeld: het bewust veranderen van je houding op de dichtklapmomenten.

Voor meer informatie over New Field Ontological Coaching® zie ook
www.newfieldnetwork.com

Als gecertificeerde Newfield coaches houden wij ons aan de ethische richtlijnen en voldoen wij aan de basis competenties, zoals die zijn opgesteld door Newfield en de International Coaching Federation (ICF)®

- ethische richtlijnen
- basis competenties