Ieder mens heeft recht op goede zorg

Diensten

 

Zorg

 

Koru Kerkrade biedt gespecialiseerde individuele begeleiding aan mensen die een (dubbele) GGZ diagnose kennen of verstandelijk beperkt zijn of beide. Aan mensen die kampen met problemen op meerdere levensgebieden tegelijkertijd. Aan mensen die vastgelopen zijn in eerdere hulpverleningstrajecten en/of wantrouwend staan tegenover hulpverlening.

 

De werkwijze van Koru Kerkrade is uitermate outreachend. We komen naar de cliënt toe. We zijn 24 uur per dag beschikbaar voor crisissituaties en onplanbare zorgmomenten. Een cliënt krijgt een vaste hulpverlener die, op basis van vertrouwen, met de cliënt kijkt naar oplossingen voor de problemen die de cliënt ervaart. Hierin zijn we flexibel en laagdrempelig. En we komen onze afspraken na. We staan te allen tijde naast de cliënt.

 

We begeleiden cliënten op alle levensgebieden. Zo helpen we onder andere met het oplossen van dagelijks voorkomende problemen, ondersteunen we bij conflicten met derden en begeleiden we naar afspraken met de gemeente of andere instanties als dat nodig is. We ondersteunen in de communicatie naar derden en helpen de cliënt met begrijpen wat er gezegd wordt en met het verwoorden van wat de cliënt wil zeggen als antwoord daarop. We helpen mee met het bewaken van de financiële planning, met het voorkomen en oplossen van woonproblemen en bieden u indien nodig ondersteuning in de opvoeding van kinderen.

 

Koru heeft een breed netwerk opgebouwd en onderhoudt in het belang van de cliënt en met diens toestemming contact met behandelaren, bewindvoerders, reclassering, andere zorgverleners of maatschappelijke organisaties.

 

Koru Kerkrade stelt samen met de cliënt een individueel zorgplan op waarin duidelijk de hulpvragen van de cliënt worden beschreven. In het plan worden de doelen beschreven die de cliënt graag in zijn leven wil behalen en de acties die nodig zijn om deze te bereiken. Koru Kerkrade werkt uitsluitend met deskundig opgeleide en gediplomeerde krachten.

 

Koru begeleidt mensen die in behandeling zijn bij een erkende (GZ)psycholoog of psychiater. Of die in het verleden behandeld zijn en als uitbehandeld beschouwd worden. Mensen die nog altijd beperkingen kennen in het dagelijkse functioneren op basis van hun psychische of psychiatrische grondslag, verstandelijke beperking, verslavingsproblemen, psycho sociale problematiek of een combinatie van deze problemen.

 

WMO

Koru Kerkrade heeft contracten gesloten bij de gemeente Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld, Beek, Sittard / Geleen en Beekdaelen. Voor deze gemeenten voert Koru Kerkrade de maatwerkvoorziening begeleiding individueel uit. Woont u in een van deze gemeenten en bent u geïnteresseerd in een gesprek of heeft u nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden en eventuele vervolgstappen.

 

WLZ

Indien u beschikt over een geldige Wlz indicatie (VG pakket) en u wenst zelf uw zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget, dan kan Koru Kerkrade u van dienst zijn. In 2020 hopen we als erkende ZIN-Zorgaanbieder ook vanuit de WLZ u zorg te kunnen verlenen. Er wordt momenteel hard gewerkt om voor deze erkenning in aanmerking te komen.

 

  

 


 


E-mailen
Bellen
Map