Ieder mens heeft recht op goede zorg

 

Onze missie is: ieder mens heeft recht op goede zorg!


Wij willen dit bereiken door het bieden van vraag-gestuurde en praktische gespecialiseerde ambulante woonbegeleiding op basis van vertrouwen en wederzijds respect. Dit doen we binnen actuele wettelijke kaders en beleidsafspraken van financierders van zorg zoals de gemeenten en het zorgkantoor.


Hiervan is het doel: 

Het optimaliseren van de eigen regie en zelfredzaamheid van de individuele mens.

 

Koru als organisatie is in 2007 gestart door Marc Bleeker. Sinds 2009 werkt Marc samen met zijn vrouw Petra Bleeker-Witt

Samen hebben ze de organisatie gebracht tot waar zij nu is: een warme laagdrempelige organisatie met 14 gediplomeerde medewerkers die hoogwaardige gespecialiseerde zorg en dienstverlening bieden. 

Alle medewerkers werken vanuit zijn en haar eigen kwaliteiten. Door de dynamiek van de maatschappij en door persoonlijke interesse is en blijft Koru constant bezig met verdere professionele ontwikkeling.
Herkomst van de naam Koru


Koru is de naam die de Maori's (de oorspronkelijke bewoners van Nieuw Zeeland) hebben gegeven aan een nieuw ontluikend varenblad. Voor de Maori's staat de Koru symbool voor vele zaken zoals:

 • Nieuwe levensgroei
 • Ontwikkeling
 • Kracht
 • Wedergeboorte
 • Een positief begin
 • De worsteling naar licht en perfectie


Wat kan Koru voor u betekenen?


Koru 
is een dynamische en professionele organisatie die zich al sinds 2007 sterk maakt voor betere en menselijke zorg. Dit doet  Koru door de ontwikkeling van mensen zodanig te stimuleren dat zij met ondersteuning van een vaste begeleider zo volwaardig en zelfstandig mogelijk in deze maatschappij kunnen meedraaien. Doel is: Het optimaliseren van de individuele mens. Koru doet dit door het bieden van praktische gespecialiseerde ambulante woonbegeleiding in het kader van de WMO / WLZ voor kwetsbare burgers ter bevordering en ondersteuning van de zelfredzaamheid.
 


Wat mag u van Koru verwachten?

 

We kijken samen met u naar de best passende hulp-en zorgverlening. We werken met deskundig opgeleid en gediplomeerde krachten.


Onze werkwijze is uitermate outreachend, dit betekent dat:

 • Wij naar u toe komen
 • Wij 24 uur per dag beschikbaar zijn bij crisis situaties *                                                                       
 • U een vaste hulpverlener krijgt
 • Wij gemaakte afspraken ook nakomen 
 • Wij flexibel en laagdrempelig zijn
 • Wij samen met u een zorgplan opstellen waarin duidelijk uw hulpvraag met doelen en acties beschreven worden
 • Wij u helpen met het oplossen van voorkomende dagelijkse problemen
 • Wij u ondersteunen bij communicatie en de conflicten met derden
 • Wij helpen met het voorkomen en oplossen van woonproblemen
 • Wij uw financiële planning mee bewaken
 • Wij indien nodig ondersteuning bieden bij opvoeding van kinderen
 • Wij u ondersteunen naar gemeenten toe en andere instanties bij contact en communicatie
 • Wij ten alle tijde naast u staan


Kent u beperkingen in uw functioneren op basis van uw psychische of psychiatrische grondslagverstandelijke beperkingverslavingsproblemenpsycho sociale problematiek of een combinatie van bovenstaande problemen, dan kunnen wij u van dienst zijn in het kader van de bevordering van uw zelfredzaamheid. Ook als u in het verleden behandeling heeft gehad en als uitbehandeld beschouwd wordt, of al eerder begeleiding heeft ontvangen staan wij graag voor u klaar.


* Koru is 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar voor cliënten voor acute situaties die niet uitstelbaar zijn. Dit valt onder onplanbare zorg. De manier van bereikbaarheid is maatwerkgericht ingevuld; deze kan dus verschillen, afhankelijk van de problematiek van de cliënt en de afspraken die tussen de cliënt of andere betrokkenen met de medewerker van Koru hierover zijn gemaakt. De begeleider van Koru voert ten alle tijden de regie over hoe onplanbare verzoeken van cliënten afgehandeld worden. Het moet duidelijk zijn dat Koru geen crisisdienst is. Op het moment dat er bij een cliënt een spoedeisende crisis of levensbedreigende situatie bestaat en er per direct contact met een hulpverlener nodig is, dan dient 112 gebeld te worden. De responstijd van de medewerker van Koru kan een langere tijd in beslag nemen.

E-mailen
Bellen
Map