Home

 

Koru Kerkrade is een jonge, dynamische organisatie die zich sterk maakt voor betere en menselijke zorg. Dit doet Koru door de ontwikkeling van de mensen te stimuleren die steun nodig hebben om volwaardig en zelfstandig in deze maatschappij te kunnen meedraaien.
De verschillende diensten die Koru aanbiedt zijn enerzijds gericht op de zelfredzaamheid van de individuele mens. Zo biedt Koru ontologische coaching met als doel mensen verder te helpen in de persoonlijke ontwikkeling. Tevens biedt Koru praktische woonbegeleiding ter bevordering van de zelfredzaamheid van mensen. Anderzijds biedt Koru hulp bij de administratieve afhandeling om deze verzelfstandiging te kunnen betalen. Zo biedt Koru trainingen op het gebied van de regelgeving rondom de AWBZ. Koru adviseert daarnaast ook over de AWBZ en het doen van een aanvraag voor AWBZ-zorg in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Koru als organisatie is in 2007 gestart door Marc Bleeker. Sinds 2009 werkt Marc samen met zijn vrouw Petra Bleeker-Witt. Ieder vanuit zijn/haar eigen kwaliteiten. Door de dynamiek van de maatschappij en door persoonlijke interesse is Koru constant bezig met verdere professionele ontwikkeling.