Ieder mens heeft recht op goede zorg

 

 

Impressum / gegevens

 

 Koru Kerkrade VOF

 

 

Postbus 54

6460 AB Kerkrade

T: 045 785 16 44

info@korukerkrade.nl / www.korukerkrade.nl       

KVK 14092702 / AGB code 98099351

BIG Regnr. 59036947830 (Marc Bleeker) 

BIG Regnr. 59042825530 (Sandra Loi)

BIG Regnr 89042824830 (Miranda Mentink) 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Koru Kerkrade spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Koru Kerkrade aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website of voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Koru Kerkrade of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Koru Kerkrade. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is niet toegestaan, tenzij voorafgaande toestemming is gegeven door Koru Kerkrade.


 


 

E-mailen
Bellen
Map