Koru

 

Koru Kerkrade is een jonge, dynamische organisatie die zich sterk maakt voor betere en menselijke zorg. Dit doet Koru door de ontwikkeling van de mensen te stimuleren die steun nodig hebben om volwaardig en zelfstandig in deze maatschappij te kunnen meedraaien. De verschillende diensten die Koru aanbiedt zijn enerzijds gericht op de zelfredzaamheid van de individuele mens. Zo biedt Koru ontologische coaching met als doel mensen verder te helpen in de persoonlijke ontwikkeling. Tevens biedt Koru praktische woonbegeleiding in het kader van de AWBZ ter bevordering van de zelfredzaamheid van mensen. Anderzijds biedt Koru hulp bij de administratieve afhandeling om deze verzelfstandiging te kunnen betalen. Zo biedt Koru trainingen op het gebied van de regelgeving rondom de AWBZ. Daarnaast adviseert Koru over de AWBZ en kan zij hulp bieden bij het doen van een aanvraag voor AWBZ-zorg in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Koru als organisatie is in 2007 gestart door Marc Bleeker. Sinds 2009 werkt Marc samen met zijn vrouw Petra Bleeker-Witt. Sinds 2011 is Joyce Dirks bij de organisatie aangeschoven. En sinds augustus 2015 is Nicole Franssen de gelederen komen versterken. Iedereen werkt vanuit zijn en haar eigen kwaliteiten. Door de dynamiek van de maatschappij en door persoonlijke interesse is Koru constant bezig met verdere professionele ontwikkeling.

Herkomst van de naam KORU

Koru is de naam die de Maori's (de oorspronkelijke bewoners van Nieuw Zeeland) hebben gegeven aan een nieuw ontluikend varenblad. Voor de Maori's staat de Koru symbool voor vele zaken, zoals: nieuwe levensgroei, ontwikkeling, kracht, wedergeboorte, een positief begin en de worsteling naar licht en perfectie.

 

 

 

 

 

 

Wie is Marc Bleeker?

Mijn naam is Marc Bleeker, geboren in 1972 en opgegroeid in Haarlem. In 2000 ben ik met mijn vrouw neergestreken in Kerkrade. In 1996 heb ik mijn opleiding HBO-Verpleegkunde afgerond. Ik heb daarna jaren gewerkt in allerlei settings binnen de gezondheidszorg. Zowel met volwassenen als met kinderen. In o.a. algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra, in de psychiatrie en in de gevangenis. Op diverse locaties heb ik ook als leidinggevende gewerkt. In mijn laatste baan heb ik gewerkt als indicatiesteller bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ik heb me beziggehouden met de indicatiestelling in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit heb ik gedaan voor met name cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg, de Maatschappelijke Opvang, Zwerfjongeren en de Vrouwenopvang. Na ruim tien jaar werkervaring ben ik in 2007 voor mezelf begonnen als begeleider, coach, trainer en adviseur. Vlak voor mijn huwelijk in 2005 ben ik mijn ouders korte tijd na elkaar verloren. Dit was voor mij een moeilijke periode. Ik ben tot die gebeurtenis en ook in die periode daarna vooral bezig geweest met wat ik voor anderen kon betekenen. Enthousiast over de resultaten die ik zelf heb behaald, ben ik de opleiding voor Newfield Ontological Coaching® gaan volgen om ook andere mensen met deze unieke methode verder te kunnen helpen. Sinds oktober 2010 ben ik gecertificeerd Newfield coach.

 

 

 

 

 

 

Wie is Petra Bleeker – Witt?

Mijn naam is Petra Bleeker-Witt, geboren in 1975 en opgegroeid in Kerkrade. Ik ben in 1998 afgestudeerd aan de Universiteit in Utrecht voor Algemene Sociale Wetenschappen. De afgelopen tien jaar heb ik ruime ervaring opgedaan in het doen van sociaal wetenschappelijk onderzoek, bemiddelingen tussen werkgevers en werkzoekenden en het uitvoeren van beleid op het gebied van Europese subsidies. Ik ken de ‘taal’ en de manier van werken bij overheidsinstanties, en doe daar binnen Koru, professioneel mijn voordeel mee. In 2009 werd ik geprikkeld om mij aan te sluiten bij het zelfstandig ondernemerschap van mijn echtgenoot. Inmiddels staan wij samen voor Koru. Voor Marc en mij is de belangrijkste drijfveer om ons voor anderen in te zetten, dat wij van mening zijn dat de kwaliteit van zorg voor mensen te verbeteren is door ze op een persoonlijke manier te begeleiden waarbij uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.

Behalve op een professioneel niveau bezig te zijn met het thema persoonlijke groei, blijf ik zelf ook constant in ontwikkeling. Daarom heb ik in 2009 / 2010 de opleiding New Field Ontological Coaching® gedaan. Sinds oktober 2010 ben ik dan ook gecertificeerd Newfield coach.