Ieder mens heeft recht op goede zorg


Overige diensten KoruAdvies

Mensen met een tekort in de zelfredzaamheid kunnen aanspraak maken op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook mensen met een langdurige hulpvraag voor zorg die verder gaat dan het gebruikelijke zorgen voor elkaar binnen een gezin(systeem) hebben recht op deze zorg. Het aanvragen van deze zorg is een behoorlijke papierwinkel en een complex geheel aan regelgeving waar je doorheen moet om in aanmerking te komen voor het juiste budget en de juiste zorg. Door onze jarenlange ervaring weten wij welke gegevens er nodig zijn om de zorg aan te vragen die iemand nodig heeft. We kunnen helpen met het doen van een WLZ aanvraag.

Daarnaast kent Koru de WMO wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen wij adviseren welke stappen er ondernomen dienen te worden om voor zorg in het kader van de WMO in aanmerking te komen. 

 

Wij adviseren zowel particulieren, zzp’ers in de zorg alsook zorginstellingen op het gebied van het aanvragen van budgetten binnen de Wlz en WMOAdministratieve Dienstverlening

Koru Kerkrade is thuis in de administratieve afhandeling van declaraties in de WMO. Als gecontracteerde partij binnen de WMO kan Koru uw declaratie- en facturatiehandelingen richting gemeente overnemen en namens u afhandelen. Neem vrijblijvend contact op voor een offerte of een kennismakingsgesprek. Coaching

 

New Field Ontological Coaching® 

Binnen Koru Kerkrade bieden wij individuele coaching aan. De coaching bestaat uit gesprekken die gemiddeld een uur duren waarin onderwerpen aan de orde komen die de klant als problematisch ervaart in zijn leven. De hoeveelheid sessies hangt af van de vraag en problematiek van de klant. In een coachingsessie maken wij gebruik van de ervaringen die wij in de loop van de jaren hebben opgedaan in trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De gesprekken zullen echter met name gebaseerd zijn op het gedachtengoed van New Field Ontological Coaching® 

 

New Field Ontological Coaching® concentreert zich op het hier en nu en op welke resultaten iemand in de toekomst wil bereiken. Ontologie kun je vertalen als “de manier waarop we de wereld ervaren en zien”. Ontologisch coachen concentreert zich op het creëren van een verschuiving (transformatie) in hoe we NU de wereld ervaren en zien. De verschuiving heeft als doel om een andere, meer gewenste ervaring en waarneming in de toekomst te creëren. Ontologisch coachen heeft als doel om een transformatie te creëren in onze manier van zijn. 

 

New Field Ontological Coaching® maakt gebruik van twee basis modellen: 

 

1. O-A-R (Observer/waarnemer – Action/acties – Results/resultaten) 

De resultaten in ons leven hebben veel te maken met onze acties of het gebrek aan acties. Om een ander resultaat te creëren kunnen we onze acties veranderen. Dit heeft in sommige gevallen resultaat, maar we maken ook mee dat we onze acties keer op keer aanpassen maar de resultaten min of meer hetzelfde blijven. De vraag die dan opkomt is “waar komen de acties vandaan?” Het model laat zien dat onze acties afhangen of worden bepaald door de manier waarop we de wereld zien en ervaren. Bijvoorbeeld als we ons in een situatie bevinden die we beoordelen als onoplosbaar zijn we niet in staat om met oplossingen te komen. Door met iemand te praten (met iemand die andere ogen of ervaringen heeft, anders gezegd met een andere “observer”) die op een geheel andere wijze naar de situatie kijkt, komen er plotseling wel oplossingen beschikbaar die er eerst niet waren. 

 

Het O-A-R model houdt dus in dat om een ander resultaat te creëren in ons leven we bewust moeten worden van onze eigen “observer”. We moeten de waarnemer die we nu zijn herkennen en de bereidheid hebben om deze ter discussie te stellen. Er moet een bereidheid gecreëerd worden om onze “waarheid” los te laten zodat er iets anders mogelijk wordt en waardoor er ook andere resultaten mogelijk zijn. 

 

2. B-E-L model (Body/lichaam – Emotion/emotie – Language/taal) 

De waarnemer die we zijn, oftewel de manier zoals we de wereld ervaren, of anders gezegd ons “zijn”, wordt gevormd door de coherentie tussen lichaam, emotie en taal. De huidige coherentie tussen deze drie, creëert je huidige resultaat. Ontologisch coachen intervenieert op zo’n wijze dat er een verschuiving optreedt in deze huidige coherentie. Coachen via deze techniek houdt dus in dat het inzicht (taal) of een zogenaamd ‘Aha-moment’ niet genoeg is. Om een substantiële verandering te creëren zullen alle drie de gebieden aan de orde moeten komen en zal er geoefend moeten worden. 

Bijvoorbeeld: Je krijgt het inzicht dat je in de buurt van mensen telkens dichtklapt en het hierdoor moeilijk vindt om contact te maken met als resultaat eenzaamheid. Het weten dat je dichtklapt maakt niet automatisch dat je dat nu niet meer doet…. Door specifiek oefeningen te doen kun je het inzicht omzetten in leren. Bijvoorbeeld: het bewust veranderen van je houding op de dichtklapmomenten. 

 

Voor meer informatie over New Field Ontological Coaching® zie ook www.newfieldnetwork.com

 

Als gecertificeerde Newfield coaches houden wij ons aan de ethische richtlijnen en voldoen wij aan de basis competenties, zoals die zijn opgesteld door Newfield en de International Coaching Federation (ICF)® 

 

à ethische richtlijnen 

à basis competenties 

 

 

Trainingen

 

Op verzoek van enkele hulpverleners en zorgaanbieders zijn wij trainingen gaan ontwikkelen om onze ruime ervaring binnen de gezondheidszorg met anderen te delen. 

 

Vanuit onze ervaringsdeskundigheid bieden wij verschillende trainingen aan op het gebied van persoonlijke - (zelfredzaamheid) of professionele ontwikkeling (in de zorgsector). 

 

Koru brengt theoretische materie op een zodanige manier dat het leuk en toegankelijk is voor deelnemers van alle niveaus. De kennis blijft daardoor beter hangen. Hierbij maken wij gebruik van eigen praktijkervaringen en verschillende technieken, waarbij ervaringsleer een belangrijk onderdeel vormt. 

 

Neem gerust contact op met ons om te bespreken wat er allemaal mogelijk is. 

 

Koru werkt nauw samen met een aantal andere coaches en trainers. Desgewenst kan, in samenwerking met onze ervaren collega's, praktisch iedere willekeurige training in de zorgsector aangeboden of ontwikkeld worden.  


 

 


 E-mailen
Bellen
Map