Zorg

 

Koru Kerkrade biedt individuele begeleiding aan mensen die een dubbele (GGZ) diagnose kennen en die kampen met problemen op meerdere levensgebieden tegelijkertijd. De werkwijze van Koru Kerkrade is uitermate outreachend. We komen naar de cliŽnt toe. We zijn 24 uur per dag beschikbaar voor crisissituaties. Een cliŽnt krijgt een vaste hulpverlener met wie, op basis van vertrouwen, samen gekeken wordt naar oplossingen voor de problemen die de cliŽnt ervaart. We werken met mensen die in het verleden behandeld zijn en als uitbehandeld beschouwd worden en nog altijd beperkingen kennen in het functioneren op basis van hun psychische of psychiatrische grondslag. Daarnaast begeleiden we mensen die momenteel in behandeling zijn bij een erkende (GZ)psycholoog of psychiater.

Indien u beschikt over een geldige Wlz indicatie (ZZP-GGZ) of u beschikt over een WMO indicatie (individuele maatwerkvoorziening) en u wenst zelf uw zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget, dan kan Koru Kerkrade u van dienst zijn. Woont u in de gemeente Kerkrade, dan kan Koru Kerkrade u zorg in natura aanbieden.

De begeleiding die wij bieden is afgestemd op de regels die voor begeleiding individueel bestaan in de Wlz en de WMO. Ook bieden wij verzorging en verpleging gebaseerd op de regels die bestaan in de Wlz en de zorgverzekering.

Een globaal overzicht van de hulpvragen waarmee je bij Koru Kerkrade kunt aankloppen, zijn:
- opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliŽnt
- voeren van ventilerende en structurerende gesprekken
- ondersteunen bij communicatie met derden
- helpen oplossen van voorkomende dagelijkse problemen
- overname / meekijken met voeren van administratie en afhandelen post
- bewaken en invullen van een zinvolle structurele dag- en weekinvulling
- mee bewaken van agenda en planning en waar nodig bijsturen en overnemen
- ondersteunen bij conflicten met derden
- initiŽren en/of uitvoeren van eenvoudige en complexe taken
- voorkomen en oplossen van woonproblemen
- bewaken van het psychisch en lichamelijk functioneren
- bewaken en aansturen van de persoonlijke hygiŽne en de hygiŽne van de leefomgeving
- toezicht houden op inname van voldoende gezonde voeding
- indien nodig bewaken / reguleren van alcohol- en/of drugsgebruik
- doorleiden naar voorliggende voorzieningen
- het bijhouden, controleren en nagaan of cliŽnt op afspraken met derden komt
- het ondersteunen bij het opbouwen van een gezond sociaal netwerk
- indien nodig in overleg met de behandelaar aangeleerde vaardigheden in de thuissituatie oefenen
- mee bewaken van financiŽle planning van het weekgeld
- ondersteunen bij het oplossen van acute crisissituaties op onplanbare zorgmomenten (ook buiten kantooruren)
- indien nodig ondersteuning bieden bij de opvoeding van kinderen