Ieder mens heeft recht op goede zorg


Privacyverklaring Koru Kerkrade

 

Op 25 mei 2018 is er een nieuwe wet over de privacy van gegevens ingegaan (AVG). Deze wet verplicht ons om u te vertellen hoe wij met uw gegevens omgaan. Koru Kerkrade vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd zijn. Hoe wij dit doen, leest u hier.

 

Website

Koru Kerkrade respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens die via de website worden verkregen, bijvoorbeeld als u informatie opvraagt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend met inachtneming van de privacywetgeving worden verwerkt. Indien u de website van Koru Kerkrade heeft bezocht en bijvoorbeeld gegevens heeft ingevuld, zullen we deze gegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen. De persoonlijke informatie die u vervolgens verstrekt aan Koru Kerkrade wordt vertrouwelijk gebruikt. Zonder uw toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt

 

Koru Kerkrade is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die gelinkt zijn op haar website. Tevens is Koru niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites en diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

 

Als u in zorg komt

Indien u besluit om zorg te willen ontvangen van Koru Kerkrade, verzamelen wij persoonsgegevens en medische gegevens van u met het doel om aan u de juiste zorg te kunnen geven en deze zorg te kunnen aanvragen.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien u hier toestemming voor gegeven heeft. U bent niet verplicht om toestemming te geven, maar zonder uw toestemming wordt het bieden van goede zorg aan u een stuk moeilijker of om een aanvraag te doen voor u.

Wij wisselen persoonsgegevens uit met de instanties die voor uw zorg betalen; zoals de gemeente voor de WMO en indien van toepassing, het zorgkantoor en de SVB voor de Wlz. Ook zijn we verplicht gegevens uit te wisselen met het CAK.

Wij gebruiken uw gegevens verder alleen om goede zorg aan u te geven. Zodra de zorg van Koru Kerkrade stopt, wordt uw dossier (als nodig) overgedragen. Wij moeten ons houden aan de wettelijke bewaartermijn van medische dossiers van 15 jaar. Daarna wordt uw dossier vernietigd.

Als u uw gegevens wilt inzien, wilt wijzigen of gegevens die fout zijn wilt verwijderen, kunt u daar altijd schriftelijk een verzoek voor indienen.

Wij bewaren uw gegevens in goed beveiligde systemen. De medewerkers van Koru Kerkrade hebben toegang tot de digitale dossiers via een wachtwoord. Alle medewerkers van Koru hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Ook de beheerder van de systemen kan bij de gegevens. Met de beheerder heeft Koru Kerkrade een privacy-overeenkomst gesloten. De beheerder zorgt ervoor dat de gegevens goed beschermd zijn volgens de actuele wettelijke kaders.

 

Alle cliënten van Koru Kerkrade hebben ook een klapper met gegevens. De klappers worden bewaard in afsluitbare kasten op het kantoor van Koru Kerkrade. Alleen de medewerkers van Koru Kerkrade hebben toegang tot de kasten.

 

Indien u vragen heeft over de privacy van uw gegevens neemt u dan contact met ons op.

 

Koru Kerkrade behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen.

 

 

Versie Juni, 2018 

  

 

E-mailen
Bellen
Map